යෞව්වනයන් සිව් දෙනෙකු නවාතැන් ගෙන සිටින සොදුරු නවාතැන් පළකින් …

 

මේ සුමධුර රාවය හමා එන්නේ රූප පෙට්ටි මැදිරියකින්නම් නෙවයි. කටකාර යෞව්වනයන් සිව් දෙනෙකු නවාතැන් ගෙන සිටින සොදුරු නවාතැන් පළකින්. සත්සරයත් සුභාවිත පද මාලාවක රස වින්දනය ගැනත් ඔවුන් ගෙත්තම් කරන වදන් කවිකාරයි….අරුත්බර රස වෑහෙන අදහස් ගොන්නක් අතරින් විහිදෙන සුභාවිත ගී ලොවක කිමිදෙන්නට සහෘද රසික ඔබටයි මේ ඇරයුම්!

One thought on “යෞව්වනයන් සිව් දෙනෙකු නවාතැන් ගෙන සිටින සොදුරු නවාතැන් පළකින් …”

  1. මම මේක මුලින්ම අහනකොට ජයනාත් අයියාගේ කටහඬට අතිශයින් වශී උනා. මම වඩාත් ප්‍රිය කළේ ගීත විචාර කොටසට. සංඛ අයියේ ඔබ කියන වචනයක් වචනයක් පාසා මතක හිටින තරමට ඒ කොටස් මම අයෙ ආයෙ ඇහුවා.

    පුංචි ඉල්ලීමක්. ඊලග පාර ගීත තෝරගද්දි “සුපෙම් හැඟුම් ඔබෙන් එපා”, “සිනා පොදක් විය”, “මුව මුක්තා ලතා”, “කුමරියක පා සළඹ සැලුනා” ගීත වලින් එකක් සලකා බලන්න. ආසයි මෙහෙම විචාර අහන්න.

    Nice job done by all of you. Keep up your good work. May triple gem bless you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *